Ochrona prywatności.

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.
  2. Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby firmy X-SPORT Kusztal Andrzej w celu realizacji zamówień oraz do celów marketingowych i ewidencyjnych.
  3. Realizacja zamówienia nie wymaga zakładania konta, jedynie jednorazowego podania danych umożliwiających potwierdzenie i wysyłkę zamówienia. Założenie konta wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje niezbędne do kontaktu oraz realizacji zamówienia. Informacje te będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z polskim prawem i nie będą udostępniane innym podmiotom
  4. Jednocześnie zapewniamy, że macie Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. W każdym momencie możecie Państwo zażądać zaprzestania ich przetwarzania. Żądanie takie powinno być przesłane listem poleconym na adres firmy lub złożone osobiście na piśmie.
  5. Jednocześnie zapewniamy, że w każdej chwili zostanie uwzględniona przekazana telefonicznie, pocztą elektroniczną, osobiście lub korespondencyjnie prośba o skreślenie podanego adresu e-mail z listy klientów.